Laboratorij za femtosekundnu lasersku spektroskopiju opremljen je femtosekundnim laserskim sistemom koji omogućava dobivanje laserskih pulseva trajanja oko 100 femtosekundi na valnim duljinama u bliskom infracrvenom području (oko 800 nm). Laboratorij se kontinuirano oprema u posljednjih nekoliko godina.

Dva su osnovna dijela laserskog sistema: femtosekundni laserski oscilator i femtosekundno lasersko pojačalo.


Femtosekundni laserski oscilator Tsunami


Femtosekundno pojačalo Spitfire

Od ostale opreme bitno je spomenuti safirne kivete i toplovodne peći koje služe za dobivanje gustih para alkalijskih metala dobro definirane duljine optičkog puta.

Shema putanja zraka u eksperimentu  četverovalnog miješanja (four-wave mixing) femtosekundnih pulseva u gustim parama natrija.